Natuurgebiedje in molenbiotoop

Het plasdrasgebied aan de noordkant van de molen de Oude Knegt moet doen denken aan het oorspronkelijk landschap zoals dat er hier duizenden jaren geleden heeft uitgezien. Een ruig gebied met gleuven en slenken, waar de getijdenbewegingen van de zee nog vrij spel hadden.

Akersloot ligt op de oudste strandwal van Noord-Holland. Er zijn bewoningssporen gevonden van vijfduizend jaar oud. Het natuurgebiedje bij De Oude Knegt is in 2004 ingericht in samenwerking met Landschap Noord-Holland. Frits Boerwinkel van deze natuurorganisatie maakte het plan en het Akerslootse loonwerkerbedrijf Van Vliet heeft de uitvoering verzorgd.

Bij de graafwerkzaamheden zijn meters onder het maaiveld schelpenbanken en oude wortelstelsels aangetroffen, die bevestigen dat we hier met uitlopers van de eerste strandwallen te maken hebben. Na de aanleg van het plasdrasgebiedje is een grote verscheidenheid aan planten ontstaan. De flora wordt in kaart gebracht en gemeld op de website.

Ook op de fauna is er een merkbaar effect. In het gebied komen diverse vogels en amfibieën voor. De rugstreeppad was een van de eerste nieuwe bewoners. Ook die waarnemingen worden bijgehouden en gemeld.

Het gebiedje is voor publiek vrij te betreden. De initiatiefnemers werken aan plannen om in samenwerking met de basisscholen op locatie natuurlessen te geven aan de plaatselijke schooljeugd, die zo”n bezoek kan combineren met een excursie aan de molen.