Oud-penningmeester Niek Kranenburg overleden

De op 4 november overleden Niek Kranenburg (78) is een belangrijk bestuurder geweest voor de Stichting Uitgeester en Akersloter Molen. Voorzitter van de Suam John Wissenburg noemde hem in een toespraak tijdens de afscheidsbijeenkomst in het Crematorium Zaanstad ‘een fijne, integere en vooral een sociaal bewogen  man. Een goed bestuurder en creatieve regelaar.’

 

Niek is 26 jaar penningmeester geweest. Dat heeft hij uiterst zorgvuldig en consciëntieus gedaan. Hoe hij dat geworden is was heel bijzonder. Hij kreeg de paperassen voor zijn neus van de oude penningmeester  met de woorden  hier  zoek het maar uit ik schei er mee uit. Hij heeft dit verzoek even in overweging genomen en tenslotte ja gezegd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de administratie van de winkel van de Oude Knegt er niet bij zou komen. Daar is toen een 2e penningmeester voor gevonden.

Niek heeft zich sterk gemaakt voor overplaatsing van de Otter naar Uitgeest. Zijn ideaalbeeld was de molen naar het nog te ontwikkelen erfgoedpark te verplaatsen. Niek vond dat een betere plek dan dat die molen in Amsterdam staat af te takelen. Het is jammer dat dat niet gelukt is.

Niek heeft de Suam ook behoed voor een ramp. In het bestuur kwam namelijk de vraag naar voren of we die vooral dure brandverzekering  van de beide molens wel moesten blijven betalen. Hier werd rond de 4000 gulden voor betaald.  Niek heeft toen heel duidelijk gemaakt dat we absoluut verzekerd moesten blijven. Als er iets zou gebeuren kon er nooit meer een nieuwe molen komen zonder verzekering. Een paar jaar later brandde op oudejaars nacht de Oude Knegt af. Niek heeft toen nog in een rechtszaak bepleit dat ook de inboedel van de Oude Knegt vergoed moest worden door de verzekeraar van de tegenpartij. Dit is gelukt en dat heeft de SUAM veel geld opgeleverd.

Hij heeft ook een keer de Johan Friso kapel naar Akersloot weten te halen om een benefiet concert te geven in de sporthal de Lely. De opbrengst  kwam ten goede  aan de Oude Knegt  Het was een prachtig concert dat flink wat geld op leverde. Toen de Lionsclub in Uitgeest werd opgeheven heeft Niek kunnen regelen dat een gedeelte van het geld dat nog in de  sponsorpot zat naar de SUAM kwam.

Niek heeft er voor gezorgd dat de kas van de SUAM goed gevuld bleef. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor. Niek was een fijne,  integere en vooral een sociaal bewogen  man. Een goed bestuurder en creatieve regelaar. Een man die in het bestuur de problemen  kon coördineren en compromissen kon sluiten Vaak met een groot gevoel voor humor. Zo zal hij in onze herinnering blijven.

(tekst uitgesproken door voorzitter John Wissenburg tijdens afscheidsbijeenkomst)